Refundacje

Naszym klientom oferujemy usługę kompleksową, poza profesjonalnym doborem aparatu słuchowego służymy informacją i pomocą w uzyskaniu refundacji na zakup sprzętu. Istnieje możliwość uzyskania refundacji z trzech źródeł.

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)

Osoby ubezpieczone z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na refundację do zakupu aparatu słuchowego w wysokości 700 zł, oraz 50 zł dopłaty do wkładki/obudowy.

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane mogą liczyć na refundację do zakupu aparatu słuchowego w wysokości 1000 zł, oraz 50 zł dopłaty do wkładki/obudowy.

Dzieci i młodzież do 26 życia mogą liczyć na refundację do zakupu aparatu słuchowego w wysokości 2000 zł, oraz 50 zł dopłaty do wkładki/obudowy.

MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Mieszkańcy miast powiatowych którzy spełniają kryterium dochodowe m

PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Mieszkańcy powiatów którzy spełniają kryterium dochodowe mogą liczyć na dopłatę do zakupu aparatu słuchowego w wysokości 800 zł, oraz 50 zł dopłaty do wkładki/obudowy.

Łączenie pomocy

Istnieje możliwość sumowania refundacji z NFZ, dopłaty z MOPS, lub PCPR. Podane kwoty dotyczą refundacji jednego aparatu słuchowego w przypadku
niedosłuchu obustronnego ulegają podwojeniu!

Jeśli nie posiadają Państwo orzeczenia o niepełnosprawności i wskażemy ścieżkę postępowania w celu jego uzyskania.